Sokağa çıkma yasakları üzerine bir olağan(üstü) okuması

Kamu hukuku alanında çalışan pekçok insan gibi ben de bu blogta da başka yerlerde olağan/olağanüstü ayrımı üzerine yazdım durdum. Ama aylardır uygulanan sokağa çıkma yasağı ve adeta insan avına varan uygulamalarla yaşam hakkının hatta insanlık onuruna uygun biçimde gömülmenin lüks olduğu bu ülkede kavram yeniden dolaşıma girdi. Continue reading

Advertisements

Türkiye’nin insan hakları gündemi hakkında söz söylemek ve bir konferans

Çocukların cezaevinde kendini astığı, ölülerin ülkeye alınmayıp ailelerine verilmediği, hayata ve ölüme saygı yerine tekbir sesleri ve ıslıkların eşlik ettiği, bazılarının hayatının “değersiz” olduğu düşünülen bu ülkede akıl sağlığını koruyup üstüne bir de hukuk/haklar üzerine söz söylemeye çalışırken Continue reading

Hukuk fakültelerinin cinsiyeti (yeni hukuk)

Bu hafta blog dayanışmasıyla bir bloga konuk oldum: yeni hukuk’ta hukuk fakültelerinin cinsiyeti üzerine yazdım. Daveti için Umut Koloş’a teşekkürler.. Yazı için bkz. Yeni hukuk http:// http://yenihukuk.blogspot.com.tr/2015/06/hukuk-fakultelerinin-cinsiyeti-uzerine.html?m=1

Avukatların ifade özgürlüğü

Bugün ifade özgürlüğünün belli meslekler özelindeki görünümüne değinmek istiyorum. Bu konu Türkiye’de fazlasıyla (!) gündemde olan bir konu. Tutuklu ve hükümlü gazeteciler, yine ifadeleri nedeniyle yargılanan akademisyenler, belli davalara baktığı için yargılanan avukatlar bu ülkenin alışmaya başladığı görüntülerdi. Continue reading

STÖlerin bilgi edinme hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlali hk. bir AİHM kararı

Karar sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarına ilişkin bilgi edinme hakkıyla ilgili ve başvuru konusu Türkiye’deki bilgi edinme mevzuatında da istisna nedeni sayılan  idarenin özel bir çalışma yapması gereği bakımından benzerlik göstermesi nedeniyle Türkiye açısından da önemli.

AİHM, Birinci Daire, ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG ZUR ERHALTUNG, STÄRKUNG UND SCHAFFUNG EINES WIRTSCHAFTLICH GESUNDEN LAND- UND FORST­WIRTSCHAFTLICHEN GRUNDBESITZES v. AUSTRIA Davası (Başvuru no. 39534/07, 28 Kasım 2013)  Continue reading

STÖlerin dava açma ehliyeti hk.

Mart ayında Güncel Hukuk’ta Sinem Hun’la birlikte yazdığımız “İnsan Hakları Örgütlerinin AİHM’e Başvurma Ehliyeti Bakımından Câmpeanu Kararı” başlıklı yazı yayımlandı. Yazı AİHM’in CENTRE FOR LEGAL RESOURCES ON BEHALF OF VALENTIN CÂMPEANU v. ROMANYA Kararına ilişkin ve bu kararın Türkiye’de bazı davalara müdahillik talebi hatta Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunma hakkı bakımından da ne gibi sonuçları olabileceğini içeriyor. Kararın önemli olduğunu düşündüğümden ilgili bölümün çevirisini yaptım. Ama kısaca mesele normalde AİHM’e başvuru yapabilmek için  ihlalden mağdur olma koşulunu mahkemenin bu kararda daha geniş yorumlaması ve  doğrudan temsil yetkisi olmasa da bir STÖ’nün hastanede ölen bir kişi hakkında yaptığı başvurusunu inceleyerek ihlal kararı vermiş olması. İlgili kısım şöyle:

CENTRE FOR LEGAL RESOURCES ON BEHALF OF VALENTIN CÂMPEANU v. ROMANYA Kararı, Başvuru no. 47848/08, 17 Temmuz 2014.   Continue reading

Karşı-gündem ve Madenlerde İşkence

Uzun bir süredir uzak kaldım blogtan. Gündemin bu kadar hukukla dolu olması insanın bu gündemi tutan bir blog yazmasını güçleştiriyor bir yerden sonra. Her yerde ya şiddetle iç içe geçmiş haberler ya da yeni yasalar, karman çorman torbalar, o yazı bu değerlendirme şu polemik derken gündemden beziyor insan. O yüzden o gündemden kaçıp bir süredir bloga yansıtmadığım ama bu süre içinde yazıp çizdiklerimi yansıtarak karşı-gündem oluşturmaya karar verdim.

Birinci karşı gündemim Soma ve Ermenek davası devam ederken Soma, Ermenek ve sair madenlerde yaşatılan koşulların işkence yasağı bakımından değerlendirilmesi gereğine ilişkin Güncel Hukuk’un Aralık ayında yayımlanan yazım. Linkinden bakılabilir, ama temel argümanı şöyle özetleyebilirim. Continue reading